Bảng giá Nệm bông ép EDENA

Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá

Nệm Bông Ép 100x195x5cm 1,880,000 vnđ

Nệm Bông Ép 120x195x5cm 2,090,000 vnđ

Nệm Bông Ép 140x195x5cm 2,390,000 vnđ

Nệm Bông Ép 160x195x5cm 2,650,000 vnđ

Nệm Bông Ép 180x195x5cm 3,000,000 vnđ

Nệm Bông Ép 200x220x5cm 3,390,000 vnđ

Nệm Bông Ép 100x195x9cm 2,290,000 vnđ

Nệm Bông Ép 120x195x9cm 2,650,000 vnđ

Nệm Bông Ép 140x195x9cm 3,150,000 vnđ

Nệm Bông Ép 160x195x9cm 3,490,000 vnđ

Nệm Bông Ép 180x195x9cm 3,950,000 vnđ

Nệm Bông Ép 200x220x9cm 4,250,000 vnđ

Nệm Bông Ép 100x195x14cm 3,790,000 vnđ

Nệm Bông Ép 120x195x14cm 4,090,000 vnđ

Nệm Bông Ép 140x195x14cm 4,750,000 vnđ

Nệm Bông Ép 160x195x14cm 5,150,000 vnđ

Nệm Bông Ép 180x195x14cm 5,890,000 vnđ

Nệm Bông Ép 200x220x14cm 6,550,000 vnđ

Nệm Bông Ép 100x195x18cm 4,450,000 vnđ

Nệm Bông Ép 120x195x18cm 5,050,000 vnđ

Nệm Bông Ép 140x195x18cm 5,950,000 vnđ

Nệm Bông Ép 160x195x18cm 6,490,000 vnđ

Nệm Bông Ép 180x195x18cm 7,250,000 vnđ

Nệm Bông Ép 200x220x18cm 8,080,000 vnđ