Đệm cao su tổng đúng theo Elan hay còn gọi là Nệm cao su đặc tổng hợp là 1 dòng đệm mới tất cả thể cân xứng với nhiều người sử dụng khác nhau. Đệm tất cả độ êm vừa phải, không mềm quá cũng ko cứng quá. Đệm tinh giảm được các nhược điểm của đòng đệm bông ép quá cứng và đệm cao su thiên nhiên quá mềm. Đệm cao su đặc tổng hợp có mức giá bán phù hợp mọi đối tượng khách hàng.

Bạn đang xem: Cao su đệm mút

Bảo hành: 7 năm chủ yếu hãng Elan


2.875.000₫ 1.850.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan 100*190*10","variation_description":"","variation_id":1171,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_kich-thuoc":"120*190","attribute_do-day":"10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2090000,"display_regular_price":2990000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.990.000₫ 2.090.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan 120*190*10","variation_description":"","variation_id":1176,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"120*190","attribute_do-day":"12cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2390000,"display_regular_price":3425000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.425.000₫ 2.390.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan 120*190*12","variation_description":"","variation_id":1177,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"120*190","attribute_do-day":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2520000,"display_regular_price":3600000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.600.000₫ 2.520.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan 120*190*15","variation_description":"","variation_id":1178,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"120*190","attribute_do-day":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3170000,"display_regular_price":4530000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.530.000₫ 3.170.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan 120*190*20","variation_description":"","variation_id":1179,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"120*190","attribute_do-day":"22cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3390000,"display_regular_price":4885000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.885.000₫ 3.390.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan 120*190*22","variation_description":"","variation_id":1180,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"160*200","attribute_do-day":"10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2440000,"display_regular_price":3505000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.505.000₫ 2.440.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan 160*200*10","variation_description":"","variation_id":1181,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"160*200","attribute_do-day":"12cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2790000,"display_regular_price":4035000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.035.000₫ 2.790.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan 160*200*12","variation_description":"","variation_id":1182,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"160*200","attribute_do-day":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2990000,"display_regular_price":4345000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.345.000₫ 2.990.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan 160*200*15","variation_description":"","variation_id":1183,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"160*200","attribute_do-day":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3890000,"display_regular_price":5600000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"5.600.000₫ 3.890.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan 160*200*20","variation_description":"","variation_id":1184,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"160*200","attribute_do-day":"22cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4250000,"display_regular_price":6095000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"6.095.000₫ 4.250.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1185,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"180*200","attribute_do-day":"10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2690000,"display_regular_price":3850000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.850.000₫ 2.690.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan 180*200*10","variation_description":"","variation_id":1186,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"180*200","attribute_do-day":"12cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3130000,"display_regular_price":4475000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.475.000₫ 3.130.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan 180*200*12","variation_description":"","variation_id":1187,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"180*200","attribute_do-day":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3335000,"display_regular_price":4770000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.770.000₫ 3.335.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan 180*200*15","variation_description":"","variation_id":1188,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"180*200","attribute_do-day":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4290000,"display_regular_price":6165000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"6.165.000₫ 4.290.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su tu1ed5ng hu1ee3p Elan 180*200*20","variation_description":"","variation_id":1189,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"180*200","attribute_do-day":"22cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4690000,"display_regular_price":6715000,"image":"title":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","caption":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","url":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","alt":"u0110u1ec7m cao su thiên nhiên tu1ed5ng hu1ee3p Elan","src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg","srcset":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-300x263.jpg 300w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-768x674.jpg 768w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-600x527.jpg 600w, https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg 900w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":790,"gallery_thumbnail_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://demluxury.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Dem-cao-su-tong-hop-Elan-280x187.jpg","thumb_src_w":280,"thumb_src_h":187,"src_w":300,"src_h":263,"image_id":1193,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"6.715.000₫ 4.690.000₫","sku":"u0110u1ec7m cao su đặc tu1ed5ng hu1ee3p Elan 180*200*22","variation_description":"","variation_id":1190,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Kích thướcĐọ dày
Chọn một tùy chọn100*190120*190160*200180*200
Chọn một tùy chọn10cm12cm15cm20cm22cm
Xóa

Đệm cao su đặc là sản phẩm quality được các người tin cẩn sử dụng tuy nhiên liệu chúng ta đã biết ngân sách của chúng chưa? Đặc biệt sản phẩm 1m2 cân xứng với không khí cho một tín đồ nằm đang được không ít người ưu tiên sử dụng có chi phí như cố kỉnh nào? Để có thể trả lời được thắc mắc đệm cao su đặc 1m2 giá từng nào mời bạn tham khảo thông tin dưới đây nhé.

*

Đệm cao su đặc là thành phầm được review cao về chất lượng giúp mang lại giấc ngủ sâu, tác dụng và bảo đảm an toàn sức khỏe tuyệt đối hoàn hảo trong khi sử dụng chính vì thế chúng được không ít người dùng ưu tiên sử dụng. Dẫu vậy so với các dòng đệm không giống thì đệm cao su đặc có mức giá thành tương đối cao nhưng nếu như đây là tấm đệm bạn có thể sử dụng được trăng tròn năm, quan tâm sức khỏe hoàn hảo nhất thì chi phí này hoàn toàn hợp lý.

Nếu như chúng ta đang xem xét mẫu đệm 1m2 và do dự đệm cao su đặc 1m2 giá từng nào thì hãy xem thêm thông tin bên dưới đây.

*

 

Đệm cao su thiên nhiên Liên Á

Đệm cao su đặc Liên Á áp dụng 100% vật liệu có bắt đầu tự nhiên cũng giống như không pha lẫn tạo thành chất chính vì vậy chúng an ninh tuyệt đối dành cho những người dùng. Ưu điểm là độ đàn hồi cùng dẻo dai tuyệt vời nhất nên chúng rất có thể nâng đỡ cột sống hoàn hảo nhất. Rất nhiều vùng trên khung hình từ đầu mang lại chân không gây nên tình trạng mệt mỏi và đau lưng.

Nhờ những ưu điểm tuyệt đối chính vì thế dù bạn nằm ở vị trí tư vậy nào đi nữa thì đệm cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ tốt nhất có thể và nâng đỡ một phương pháp tối ưu. Đồng thời khi chúng ta xoay trở trong lúc ngủ thì sự rung chuyển cũng rất được giảm xuống nên không gây phiền cho người nằm bên cạnh. Bh 10 năm.

 Với thông tin báo giá đệm dưới đây bạn sẽ biết được tin tức đệm cao su đặc 1m2 giá từng nào nhé.

Xem thêm: Cách Vệ Sinh Nệm Bông Ép - Hướng Dẫn Vệ Sinh Đệm Bông Ép Đúng Cách

Loại đệm

Kích thích

Giá niêm yết

Giá khuyến mại

Đệm cao su thiên nhiên Liên Á L Moda Plus

120x200x14

4.700.000

4.230.000

Đệm cao su thiên nhiên Liên Á L Moda

120x200x12

4.275.000

3.847.500

Đệm cao su Liên Á LA DOME

120x200x10

10.400.000

9.360.000

Đệm cao su Liên Á LA DOME

120x200x15

16.000.000

14.400.000

Đệm cao su thiên nhiên Liên Á Classic

120x200x5

5360000

4.824.000

Đệm cao su Liên Á Classic

120x190x5

5360000

4.824.000

Đệm cao su thiên nhiên Liên Á Classic

120x200x10

7930000

7.137.000

Đệm cao su Liên Á Classic

120x190x10

7930000

7.137.000

Đệm cao su đặc Liên Á Classic

120x190x15

12200000

10.980.000

Đệm cao su thiên nhiên Liên Á Classic

120x200x15

12200000

10.980.000

Đệm cao su LA Mliving cấp 3

120x200x10

6.610.000

5.949.000

Đệm cao su Liên Á Legend

120x200x15

20600000

18.540.000

 

Đệm cao su đặc Vạn Thành

Được chế tạo từ 100% cao su thiên nhiên thiên nhiên với cấu trúc bọt khí và cấu trúc của khuôn đúc tạo cho hàng triệu lỗ thông hơi cho phép không khí được giữ thông tối đa nhất. Khi sử dụng loại đệm này bạn cũng có thể tìm được cảm giác thoải mái, không gây bức bối hay nóng sườn lưng dù nằm trong số những ngày hè rét nực.

Bảng giá bên dưới đây hoàn toàn có thể giúp cho mình hiểu được tin tức đệm cao su thiên nhiên 1m2 giá chỉ bao nhiêu. Cùng tham khảo thêm để có kiến thức dành riêng cho mình nhé.

Loại đệm

Kích thích

Giá niêm yết

Giá khuyến mại

Đệm cao su Vạn Thành Standard

120x190x5

5.280.000

4.752.000

Đệm cao su thiên nhiên Vạn Thành Standard

120x200x5

5.280.000

4.752.000

Đệm cao su Vạn Thành Standard

120x190x10

7.830.000

7.047.000

Đệm cao su Vạn Thành Standard

120x200x10

7.830.000

7.047.000

Đệm cao su Vạn Thành Standard

120x200x15

12.060.000

10.854.000

Đệm cao su đặc VT FRESH PLUSH

120x200x5

6.340.000

5.706.000

Đệm cao su thiên nhiên Vạn Thành Unique

120x200x5

7.290.000

6.561.000

 

Đệm cao su Kim Cương

Sản phẩm được cách xử trí bằng technology hiện đại, tiên tiến hoàn toàn có thể tiệt trùng vi khuẩn tác động cho domain authority để mang lại giấc ngủ với sức khỏe tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhất. Bề mặt đệm bao hàm những lỗ thông hơi tuyệt vời nhất ở cả hai mặt chính vì như vậy chúng được hỗ trợ mang mang lại độ thoáng hoàn hảo nhất nhất.

Thông tin bảng giá dưới đây hoàn toàn có thể giúp các bạn biết được mức giá đệm cao su thiên nhiên Kim cương cứng 1m2 như vậy nào.

Loại đệm

Kích thích

Giá niêm yết

Giá khuyến mại

Đệm cao su đặc bông ép Kim Cương

120x190x9

3700000

3.145.000

Đệm cao su thiên nhiên bông ép Kim Cương

120x190x14

4960000

4.216.000

Đệm cao su đặc bông ép Kim Cương

120x190x20

6570000

5.584.500

Đệm cao su đặc bông ép Kim Cương

120x190x25

8190000

6.961.500

Đệm cao su KC thiên nhiên

120x200x5

5.010.000

4.509.000

Đệm cao su KC thiên nhiên

120x200x10

7.490.000

6.741.000

Đệm cao su KC thiên nhiên

120x200x15

11.330.000

10.197.000

Đệm cao su Kim cưng cửng Luxury

120x200x5

8.100.000

7.290.000

Đệm cao su đặc Kim cương Luxury

120x200x7,5

10.340.000

9.306.000

Đệm cao su Kim cương Luxury

120x200x10

12.150.000

10.935.000

Đệm cao su thiên nhiên Kim cưng cửng Luxury

120x200x15

16.960.000

15.264.000

 

Đệm cao su thiên nhiên Đồng Phú

Nhờ dược sản xuất dựa vào dây chuyền công nghệ được chuyển giao từ những nước nhà hàng đầu. Chính nhờ ưu điểm từ uy tín đến unique sản phẩm và nguyên vật liệu sản xuất vì thế bạn có thể sử dụng đêm từ 15 – trăng tròn năm.

Loại đệm

Kích thích

Giá niêm yết

Giá khuyến mại

Đệm cao su Đồng Phú vội 3

120x200x5

4.650.000

3.952.500

Đệm cao su Đồng Phú vội 3

120x200x10

6.500.000

5.525.000

Đệm cao su thiên nhiên Đồng Phú Friendly

120x200x5

4.750.000

4.037.500

Đệm cao su thiên nhiên Đồng Phú Friendly

120x200x10

7.350.000

6.247.500

Một số thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu được tin tức đệm cao su thiên nhiên 1m2 giá bao nhiêu. Chúng ta cũng có thể tham khảo nút giá tiếp sau đây hoặc contact với khối hệ thống Đệm Xanh nhằm được tư vấn mau lẹ nhất để sàng lọc mẫu đệm đam mê hợp.