Giảm giá chỉ 69% Miễn phí vận chuyển nội thành của thành phố TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk Hỗ trợ tiền ship kế bên thành TP Buôn Ma Thuột và tất cả các tỉnh thành

Thương hiệu: American


2.300.000₫ 740.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10338,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m2-x-2m-x-10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":790000,"display_regular_price":2500000,"image":"title":"nu1ec7m cao su thiên nhiên non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.500.000₫ 790.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10339,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m4-x-2m-x-10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":840000,"display_regular_price":2700000,"image":"title":"nu1ec7m cao su non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.700.000₫ 840.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10340,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m6-x-2m-x-10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":890000,"display_regular_price":2900000,"image":"title":"nu1ec7m cao su non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.900.000₫ 890.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10341,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m8-x-2m-x-10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1190000,"display_regular_price":3200000,"image":"title":"nu1ec7m cao su đặc non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.200.000₫ 1.190.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10342,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m-x-2m-x-15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1240000,"display_regular_price":3100000,"image":"title":"nu1ec7m cao su thiên nhiên non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.100.000₫ 1.240.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10343,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m2-x-2m-x-15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1290000,"display_regular_price":3300000,"image":"title":"nu1ec7m cao su thiên nhiên non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.300.000₫ 1.290.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10344,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m4-x-2m-x-15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1340000,"display_regular_price":3500000,"image":"title":"nu1ec7m cao su thiên nhiên non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.500.000₫ 1.340.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10345,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m6-x-2m-x-15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1390000,"display_regular_price":3700000,"image":"title":"nu1ec7m cao su đặc non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.700.000₫ 1.390.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10346,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m8-x-2m-x-15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1690000,"display_regular_price":3900000,"image":"title":"nu1ec7m cao su non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.900.000₫ 1.690.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10347,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m-x-2m-x-20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1740000,"display_regular_price":3600000,"image":"title":"nu1ec7m cao su đặc non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.600.000₫ 1.740.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10333,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m2-x-2m-x-20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1790000,"display_regular_price":3800000,"image":"title":"nu1ec7m cao su thiên nhiên non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.800.000₫ 1.790.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10334,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m4-x-2m-x-20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1840000,"display_regular_price":4000000,"image":"title":"nu1ec7m cao su đặc non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.000.000₫ 1.840.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10335,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m6-x-2m-x-20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1890000,"display_regular_price":4200000,"image":"title":"nu1ec7m cao su đặc non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.200.000₫ 1.890.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10336,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1m8-x-2m-x-20cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2190000,"display_regular_price":4400000,"image":"title":"nu1ec7m cao su đặc non american 1m8","caption":"","url":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","alt":"","src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png","srcset":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-530x464.png 530w, https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png 550w","sizes":"(max-width: 530px) 100vw, 530px","full_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8.png","full_src_w":550,"full_src_h":481,"gallery_thumbnail_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemuytin.com/wp-content/uploads/2023/10/nem-cao-su-non-american-1m8-250x188.png","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":188,"src_w":530,"src_h":464,"image_id":10324,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.400.000₫ 2.190.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":10337,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
form size :
lựa chọn một tùy chọn1m x 2m x 20cm1m2 x 2m x 20cm1m4 x 2m x 20cm1m6 x 2m x 20cm1m8 x 2m x 20cm1m x 2m x 10cm1m2 x 2m x 10cm1m4 x 2m x 10cm1m6 x 2m x 10cm1m8 x 2m x 10cm1m x 2m x 15cm1m2 x 2m x 15cm1m4 x 2m x 15cm1m6 x 2m x 15cm1m8 x 2m x 15cm
Bỏ tùy chọn

100% thành phầm chính hãng, giao diện dáng tiến bộ nhất 2020Dịch vụ bh tận tâm, sẵn sàng ship hàng 24h
Sản phẩm chất lượng vượt bậc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh kiểm nghiệm khắt khe
Linh phụ kiện nội thất cao cấp, một thể dụng
Giá thành phầm chưa bao hàm 10% VAT và mức giá vận chuyện

18A gò Dầu, Phường Tân sơn Nhì,Quận Tân Phú, TP. Hồ nước Chí Minh

nemxinhdaithanh
NỆM cao su NON AMERICAN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chất liệu: Nệm cao su thiên nhiên non American được là từ hòa hợp chất cao su đặc tổng hợp
Độ đàn hồi: Sản phẩm bao gồm khả năng bọn hồi tương tự với nệm cao su thiên nhiênĐộ nhoáng mát: Bề mặt nệm gồm 2 phương diện lỗ thông hơi góp không khí giữ thông tốt, tạo môi trường nghỉ ngơi loáng mátĐộ bền: Sản phẩm tất cả độ bền vững và không xịt lún bên trên 15 nămÁo nệm: Được làm cho bằng cấu tạo từ chất vải thun phông Spandex phòng khuẩn, dẻo dai với êm áiBảo hành: Sản phẩm được bảo hành 15 năm bên trên toàn quốc. Đổi trả ngay trường hợp phát hiện hàng giả, sản phẩm kém hóa học lượng.

Bạn đang xem: Giá nệm cao su non american

*

BẢNG GIÁ NỆM cao su thiên nhiên NON AMERICAN

Kích thước/ Độ dày10cm15cm20cm
100×200700.000950.0001.250.000
120×200750.0001.050.0001.350.000
140×200800.0001.150.0001.450.000
160×200850.0001.250.0001.550.000
180×200950.0001.350.0001.650.000

Hỏi đáp nhanh

Có miễn phí tổn giao ship hàng miễn giá tiền tại tp.hcm không?

Đại tôn kính chào Quý khách!

Miễn phí ship hàng trong khu vực TP.HCM ạ!


Giá thành phầm đã bao gồm phí vận động chưa?

Đại tôn kính chào Quý khách!

Giá sản phẩm trên chưa bao hàm VAT ạ!.

Xem thêm: Đệm Massage/Nệm Massage Trị Liệu Cho Người Già Giá Bán Nệm Massage Kim Cæ¯Æ Ng


Có thể đem hoá solo VAT sau khi mua hàng được không?

Đại thành kính chào Quý khách!

Có thể lấy hoá 1-1 VAT sau khi mua sắm và chọn lựa ạ. Người tiêu dùng mua hàng để lại thông tin, kế toán đã xuất hóa đơn theo yêu ước ạ!


*

Chat trực tuyến?
*
*

Tầm chú ý và sứ mệnh

Chúng tôi luôn nỗ lực để thay đổi nhà phân phối và bày bán nội thất gia đình TOP #1 số 1 tại Việt Nam. Mong muốn muốn mang lại cho khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất với các thành phầm hiện đại, đẹp, giá cả phải chăng nhất.


Nội thất đẳng cấp

Mang đến không khí hiện đại, đẹp mắt và tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phívới các mẫu sản phẩm đẳng cấp và sang trọng nhất


Chuyên nghiệp

Đại Thành tự hào khi tải đội ngũ nhân viên cấp dưới nhiệt huyết và tận tâm quá trình và khách hàng hàng.


Showroom hiện đại

Hệ thống trụ sở lớn khu vực miền bắc - Nam, sản phẩm luôn có sẵn, sẵn sàng giao hàng quý khách.