2.110.000₫ 1.688.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":16328,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woobt_image":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p"},"attributes":"attribute_pa_do-day":"12","attribute_pa_kich-thuoc":"120x200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1792000,"display_regular_price":2240000,"image":"title":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","caption":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","url":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","alt":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":408,"gallery_thumbnail_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":306,"image_id":11131,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.240.000₫ 1.792.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":16329,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woobt_image":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","attributes":"attribute_pa_do-day":"12","attribute_pa_kich-thuoc":"140x200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1896000,"display_regular_price":2370000,"image":"title":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","caption":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","url":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","alt":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":408,"gallery_thumbnail_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":306,"image_id":11131,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.370.000₫ 1.896.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":16330,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woobt_image":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","attributes":"attribute_pa_do-day":"12","attribute_pa_kich-thuoc":"160x200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2000000,"display_regular_price":2500000,"image":"title":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","caption":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","url":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","alt":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":408,"gallery_thumbnail_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":306,"image_id":11131,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.500.000₫ 2.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":16331,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woobt_image":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","attributes":"attribute_pa_do-day":"12","attribute_pa_kich-thuoc":"180x200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2160000,"display_regular_price":2700000,"image":"title":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","caption":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","url":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","alt":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p","src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":408,"gallery_thumbnail_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemkhuyenmai.com/wp-content/uploads/2020/04/644-nem-bong-ep-gap-3-kim-cuong-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":306,"image_id":11131,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.700.000₫ 2.160.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":16332,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","woobt_image":"Nu1ec7m mu00fat u00e9p gu1ea5p 3 Kim Cu01b0u01a1ng Tru1ea7n Gu1ea5m Xu1ed1p">">độ dày

Quy cách
Giá niêm yết
KM tại TGNGiá tất cả quà
Không quà bớt thêm
Đặt hàng80x200x11cm 2.400.000-15% + kim cương tặng2.040.000Thêm100x200x11cm 2.550.000-15% + tiến thưởng tặng2.168.000Thêm120x200x11cm 2.680.000-15% + rubi tặng2.278.000Thêm140x200x11cm 2.930.000-15% + quà tặng2.491.000Thêm160x200x11cm 3.200.000-15% + tiến thưởng tặng2.720.000Thêm180x200x11cm 3.510.000-15% + rubi tặng2.984.000Thêm80x200x12cm 2.510.000-15% + kim cương tặng2.134.000Thêm100x200x12cm 2.680.000-15% + đá quý tặng2.278.000Thêm120x200x12cm 2.800.000-15% + rubi tặng2.380.000Thêm140x200x12cm 3.110.000-15% + kim cương tặng2.644.000Thêm160x200x12cm 3.410.000-15% + quà tặng2.899.000Thêm180x200x12cm 3.720.000-15% + vàng tặng3.162.000Thêm80x200x15cm 2.930.000-15% + quà tặng2.491.000Thêm100x200x15cm 3.110.000-15% + rubi tặng2.644.000Thêm120x200x15cm 3.230.000-15% + quà tặng2.746.000Thêm140x200x15cm 3.670.000-15% + kim cương tặng3.120.000Thêm160x200x15cm 4.020.000-15% + vàng tặng3.417.000Thêm180x200x15cm 4.380.000-15% + vàng tặng3.723.000Thêm

Chọn kích thước

80x200x11cm100x200x11cm120x200x11cm140x200x11cm160x200x11cm180x200x11cm80x200x12cm100x200x12cm120x200x12cm140x200x12cm160x200x12cm180x200x12cm80x200x15cm100x200x15cm120x200x15cm140x200x15cm160x200x15cm180x200x15cm

Số lượng: - +

*
Đã cung cấp 3232

mua ngay lúc này Mua mua trả góp Thêm vào giỏ

*

Quà tặng


- khuyến mãi 1 phiếu bớt 30% dịch vụ lau chùi và vệ sinh nệm, thảm, sofa tận nhà

*

Hàng chất hóa học lượng, bao gồm hãng 100%

*

Luôn chuẩn bị sẵn sàng phục vụ

*

Giao sản phẩm nhanh, tận chóng miễn phí trong khoảng 25km

*

Cung cấp hàng hóa đúng giá bán trị, cân xứng với nhu yếu của khách hàng hàng

*

Đổi trả miễn phí trong 14 ngày


Thông tin sản phẩm

Nệm bông xay Vạn Thành áp dụng mousse xốp láo hợp, tạo thành chiếc nệm lũ hồi vượt trội góp nâng đỡ khung người hoàn hảo. Nệm bông ép chịu đựng được ảnh hưởng lực khủng và liên tục nên độ bền lên đến mức 10 năm sẽ khiến bạn hài lòng.

Bạn đang xem: Giá nệm mousse ép


Thông số kỹ thuật 

Chất liệu

- Ruột nệm làm từ tất cả hổn hợp mousse xốp.

- Áo nệm làm cho từ vải gấm.

Trọng lượng

~5kg (kích thước chuẩn chỉnh 1m6 x 2m x 11cm)

Độ cứng mềm 

mềm vừa

Đối tượng phù hợp

mọi lứa tuổi

Xuất xứ

Việt Nam

Bảo hành

10 năm (bởi công ty Vạn Thành)

Tính năng nổi bật

An toàn sức khỏe, thân thiết với môi trường: tổng thể sản phẩm được xử lý kháng khuẩn, phòng nấm mốc, côn trùng nhỏ nên bảo đảm an toàn được tính an ninh cho sức khỏe, cân xứng với mọi đối tượng người dùng sử dụng.Bền bỉ: nệm bông ép Vạn Thành gồm khả năng lũ hồi về tối ưu, chịu công dụng lực to và thường xuyên cùng thời gian bảo hành lên mang lại 10 năm.

Hướng dẫn sử dụng

Đặt nệm khu vực khô ráo, nhoáng mát.Tránh để nệm bông xay Vạn Thành sống nơi độ ẩm ướt, không đổ những chất lỏng/hóa hóa học lên nệm.Hạn chế đặt những vật nhọn, thiết bị quá nặng nề lên nệm.Không nhằm nệm xúc tiếp trực tiếp với các nguồn nhiệt hoặc những thiết bị tỏa nhiệt cao: bàn là, máy sấy, tia nắng chiếu trực tiếp,...

Xem thêm: Nệm Ưu Việt Có Tốt Không ? Nệm Lò Xo Túi Winter Ưu Việt

Hướng dẫn vệ sinh

Nệm bông xay Vạn Thành dù vẫn được cách xử lý kháng trùng nhưng tác động của bụi bặm trong không khí, các giọt mồ hôi cơ thể cũng khiến nệm bẩn. Để giữ nệm luôn sạch sẽ, bảo đảm an toàn sức khỏe bạn nằm cũng như đảm bảo an toàn giấc ngủ ngon giấc cả đêm, bạn nên tiến hành dọn dẹp nệm định kỳ. Thời gian hợp lí nhất để giặt nệm là 6 tháng/lần. Chúng ta có thể rút ngắn thời hạn trên tùy nằm trong vào tần suất sử dụng và tình trạng nệm thực tế.

Thế Giới Nệm xin gợi ý các bước giúp bạn dọn dẹp vệ sinh nệm bông ép:

Bước 1: cần sử dụng máy hút bụi chuyên sử dụng cho nệm bông nghiền Vạn Thành hoặc gậy gỗ, loại bỏ bụi trong ruột nệm.

Bước 2: Đối với những vết ố vàng, các bạn hãy rắc baking soda lên địa điểm nệm bị bẩn. đợi 15 phút và lau sạch bằng khăn ấm.

Bước 3: Đặt nệm ở nơi khô thoáng hoặc trước quạt mát mang đến nệm thô tự nhiên.


Bảng giá chỉ Nệm Mousse Ép Vạn Thành bảo hành 10 Năm

Quy cách
Giá niêm yết
KM trên TGNGiá tất cả quà
Không quà giảm thêm
Đặt hàng80x200x11cm 2.400.000-15% + tiến thưởng tặng2.040.000Thêm100x200x11cm 2.550.000-15% + kim cương tặng2.168.000Thêm120x200x11cm 2.680.000-15% + vàng tặng2.278.000Thêm140x200x11cm 2.930.000-15% + xoàn tặng2.491.000Thêm160x200x11cm 3.200.000-15% + tiến thưởng tặng2.720.000Thêm180x200x11cm 3.510.000-15% + quà tặng2.984.000Thêm80x200x12cm 2.510.000-15% + vàng tặng2.134.000Thêm100x200x12cm 2.680.000-15% + xoàn tặng2.278.000Thêm120x200x12cm 2.800.000-15% + vàng tặng2.380.000Thêm140x200x12cm 3.110.000-15% + vàng tặng2.644.000Thêm160x200x12cm 3.410.000-15% + tiến thưởng tặng2.899.000Thêm180x200x12cm 3.720.000-15% + rubi tặng3.162.000Thêm80x200x15cm 2.930.000-15% + kim cương tặng2.491.000Thêm100x200x15cm 3.110.000-15% + xoàn tặng2.644.000Thêm120x200x15cm 3.230.000-15% + rubi tặng2.746.000Thêm140x200x15cm 3.670.000-15% + rubi tặng3.120.000Thêm160x200x15cm 4.020.000-15% + tiến thưởng tặng3.417.000Thêm180x200x15cm 4.380.000-15% + quà tặng3.723.000Thêm

Đánh giá Nệm Mousse Ép Vạn Thành bh 10 Năm

5 94 reviews Viết tiến công giá


Tuyêt

sp tốt

nệm chất lượng, phục vụ nhanh

hàng hoá chính hãng, chi phí phù hợp, mình sở hữu ở ch vũng tàu nv thân thiện

nệm tốt

nệm chính hãng , nằm êm sống lưng

nệm bao gồm hãng, giá thích hợp lí

Nệm êm, chất lượng tốt

nệm đẹp, êm, ngân sách chi tiêu hợp lý

Nệm hóa học lượng, giá vừa lòng lý.

nệm êm giá bán tốt

Tốt

nệm tốt, bền đẹp

sp tốt

sp tốt

sản phẩm hóa học lượng, ngân sách hợp lý

sp ưng gì đâu á