Cấu trúc buổi tối ưu giúp cho bạn ngủ dễ chịu hơn.Thoáng khí về tối đa, không trở nên hầm nóng khi ngủ
Nhờ có cấu trúc bong bóng hở, đến phép không khí đối lưu.Khả năng đàn hồi mạnh, không gây ảnh hưởng tới fan bên cạnh
chính sách đặc biệt

Chiết khấu 5-10% lúc mua từ 5-10 sản phẩm

Giao sản phẩm Toàn Quốc: miễn phí

Khách hàng download sỉ vui lòng contact trực tiếp

Giu00e1: 7.400.000₫ 3.350.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":951,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg"},"attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1mx2m","attribute_pa_doday":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × đôi mươi cm","display_price":4150000,"display_regular_price":8600000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 8.600.000₫ 4.150.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":952,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1mx2m","attribute_pa_doday":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × đôi mươi cm","display_price":4950000,"display_regular_price":9800000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 9.800.000₫ 4.950.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":953,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-2mx2m","attribute_pa_doday":"10cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × 20 cm","display_price":3500000,"display_regular_price":7600000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 7.600.000₫ 3.500.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":954,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-2mx2m","attribute_pa_doday":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × đôi mươi cm","display_price":4300000,"display_regular_price":8800000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 8.800.000₫ 4.300.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":955,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-2mx2m","attribute_pa_doday":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × trăng tròn cm","display_price":5100000,"display_regular_price":10000000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 10.000.000₫ 5.100.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":956,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-4mx2m","attribute_pa_doday":"10cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × 20 cm","display_price":3650000,"display_regular_price":7800000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 7.800.000₫ 3.650.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":957,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-4mx2m","attribute_pa_doday":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × đôi mươi cm","display_price":4450000,"display_regular_price":9000000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 9.000.000₫ 4.450.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":958,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-4mx2m","attribute_pa_doday":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × trăng tròn cm","display_price":5250000,"display_regular_price":10200000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 10.200.000₫ 5.250.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":959,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-6m-x-2m","attribute_pa_doday":"10cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × đôi mươi cm","display_price":3800000,"display_regular_price":8800000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 8.800.000₫ 3.800.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":960,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-6m-x-2m","attribute_pa_doday":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × 20 cm","display_price":4600000,"display_regular_price":9200000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 9.200.000₫ 4.600.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":961,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-6m-x-2m","attribute_pa_doday":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × trăng tròn cm","display_price":5400000,"display_regular_price":10400000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 10.400.000₫ 5.400.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":962,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-8m-x-2m","attribute_pa_doday":"10cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × trăng tròn cm","display_price":4100000,"display_regular_price":8400000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 8.400.000₫ 4.100.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":963,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-8m-x-2m","attribute_pa_doday":"15cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × 20 cm","display_price":4900000,"display_regular_price":9600000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 9.600.000₫ 4.900.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":964,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg","attributes":"attribute_pa_kichthuoc":"1-8m-x-2m","attribute_pa_doday":"20cm","availability_html":"","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"200","width":"200","height":"20","dimensions_html":"200 × 200 × đôi mươi cm","display_price":5700000,"display_regular_price":10800000,"image":"title":"06","caption":"","url":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","alt":"","src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg","srcset":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-600x600.jpg 600w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-350x350.jpg 350w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-150x150.jpg 150w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-768x768.jpg 768w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-1536x1536.jpg 1536w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg 300w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg 100w, https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg 1555w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06.jpg","full_src_w":1555,"full_src_h":1555,"gallery_thumbnail_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nemtrungson.vn/wp-content/uploads/2022/08/06-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 10.800.000₫ 5.700.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":965,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"30","weight_html":"30 kg">">
Kích thướcChọn một tùy chọn1.2m x 2m1.4m x 2m1.6m x 2m1.8m x 2m1m x 2m
Độ dàyChọn một tùy chọn10cm15cm20cm
Xóa

Bạn đang mày mò về loại nệm Trung sơn và ước ao biết gồm bao nhiêu các loại nệm trong chiếc này? Hãy thuộc Nệm Thuần Việt khám phá ngay nhé, thông tin cụ thể đang chờ chúng ta ngay dưới nội dung bài viết này!

1. Trình làng Về thương hiệu Nệm Trung Sơn

Nệm Trung Sơn, một yêu quý hiệu nhiều năm và uy tín bậc nhất tại Việt Nam, nổi tiếng với tương đối nhiều năm kinh nghiệm trong bài toán sản xuất các thành phầm nệm thời thượng từ cao su, bao gồm nệm gối cao su thiên nhiên, nệm cao su đặc non, nệm mousse, nệm gòn ép, chăn drap cùng mousse giao hàng công nghiệp.

Bạn đang xem: Giá nệm gold trung sơn

Chúng tôi trên Trung Sơn luôn luôn không kết thúc cố cố kỉnh để đáp ứng nhu mong đa dạng của chúng ta và đem đến dịch vụ quan tâm khách hàng tận trọng tâm và chất lượng nhất. Kim chỉ nam của cửa hàng chúng tôi là tạo nên những sản phẩm quality hàng đầu, với túi tiền hợp lý để giao hàng người tiêu dùng, thừa qua kỳ vọng của họ và không bao giờ ngừng cải tiến. Những nhãn hiệu nổi tiếng của bọn chúng tôi bao gồm Trung tô LATEX, AMAZING, BLUE, v.v., đông đảo là hiệu quả của quá trình nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật, nhằm đem về giấc ngủ hoàn toản và bảo đảm an toàn sức khỏe bạn dùng, ngoài thành cũng rất nhiều mẫu nệm nằm trong phân khúc thị trường nệm giá bán rẻ.

Xem thêm: Hướng Dẫn So Sánh Nệm Pe Và Bông Ép ) Có Tốt Không? So Sánh Nệm Pe Và Bông Ép

Đứng trong top 10 nhà cấp dưỡng nệm hàng đầu Việt Nam, cửa hàng chúng tôi tự hào đem về cho khách hàng trải nghiệm giao hàng đột phá: giá thấp hơn, cấp tốc hơn, hợp lý hơn bằng phương pháp kết hợp technology hiện đại, quản lý tối ưu cùng mạng lưới vận chuyển chăm nghiệp. 

*
*
*
*
*

4. Những tiêu chuẩn Mà Bạn cần biết Khi Chọn cài đặt Nệm

Chất liệu: Đây là yếu đuối tố đặc trưng nhất. Những loại nệm thịnh hành hiện nay bao gồm nệm lò xo, nệm cao su, nệm bông ép, nệm foam hoạt tính, nệm gel, nệm memory foam, v.v. Từng loại gia công bằng chất liệu mang lại cảm giác và chất lượng độ bền khác nhau.Độ cứng/độ mềm: Nệm rất cần được vừa đủ cứng để cung ứng cột sống cùng vừa đầy đủ mềm để với lại cảm xúc thoải mái. Chọn lựa độ cứng/độ mượt của nệm phụ thuộc vào vào sở thích cá nhân và tình trạng sức khỏe của bạn.Khả năng thoát hơi và kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ: Nệm tốt cần phải có khả năng thoát độ ẩm và tương đối nước, kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ khung người khi ngủ.Độ bền: Một nệm quality thường gồm tuổi lâu từ 10-15 năm. Hãy kiểm tra bảo hành và reviews từ người tiêu dùng khác để review độ bền của nệm.Chống dị ứng: nếu khách hàng có vấn đề về dị ứng, nên chọn lựa nệm được cách xử lý chống khuẩn, chống nấm mốc và chống bụi.Giá cả: lưu ý giá của nệm và đối chiếu với chi phí của bạn. Đôi khi, giá chỉ cao không luôn đồng nghĩa với unique tốt cùng ngược lại.

5 Tổng Kết 

Bài viết của Nệm Thuần Việt đã ra mắt các thành phầm nệm Trung Sơn và hướng dẫn bạn chọn nệm phù hợp. Mong muốn thông tin này để giúp bạn tìm kiếm được lựa chọn rất tốt cho giấc mộng ngon cùng sức khỏe của bản thân và gia đình.