Mua 1 nệm tặng bộ chăn drap gối 8 món gồm:1 drap1 mềm1 vỏ gối ôm2 vỏ gối nằm1 ruột ôm gòn2 ruột nằm gòn
Hoặc khuyến mãi 1 cỗ ruột gối cao su đặc gồm:1 ruột gối ôm2 ruột gối nằm
Hoặc không lấy vàng sẽ trừ 300k vào 1-1 hàng———————————————————————————–Hãy liên hệ ngay cho shop chúng tôi cho dù bạn vẫn chưa quyết định mua sắm chọn lựa cuối cùng, chúng tôi luôn bao hàm góp ý rất tốt cho không khí của bạn!!!

Khi tải Nệm trên Tuấn Phát, người sử dụng sẽ cảm nhận những tác dụng sau:

MUA LẺ nệm giá rẻ như GIÁ SỈCam kết đúng hàng, đúng unique (luôn bao gồm phiếu bảo hành chính hãng)Giao nệm miễn mức giá TPHCM (Giao bắt đầu nhận tiền, coi không yêu thích không mua)Bảo hành 1 thay đổi 1, đổi trả trong tầm 7 ngày*

*Đổi trả với điều kiện nệm không được sử dụng


1,300,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1963,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"120x200x5cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1400000,"display_regular_price":1400000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,400,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1964,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"140x200x5cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1500000,"display_regular_price":1500000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,500,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1965,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"160x200x5cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1600000,"display_regular_price":1600000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,600,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1966,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"180x200x5cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1800000,"display_regular_price":1800000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,800,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1967,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"100x200x10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2000000,"display_regular_price":2000000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,000,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1968,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"120x200x10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2100000,"display_regular_price":2100000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,100,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1969,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"140x200x10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2200000,"display_regular_price":2200000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,200,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1970,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"160x200x10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2300000,"display_regular_price":2300000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,300,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1971,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"180x200x10cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2600000,"display_regular_price":2600000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,600,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1972,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"100x200x15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2600000,"display_regular_price":2600000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,600,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1973,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"120x200x15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2700000,"display_regular_price":2700000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,700,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1974,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"140x200x15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2800000,"display_regular_price":2800000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,800,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1975,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"160x200x15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2900000,"display_regular_price":2900000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,900,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1976,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960,"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"180x200x15cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3200000,"display_regular_price":3200000,"image":"title":"1-min","caption":"","url":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","alt":"1-min","src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg","srcset":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-600x450.jpeg 600w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x225.jpeg 300w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1024x768.jpeg 1024w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-768x576.jpeg 768w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1536x1152.jpeg 1536w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-1200x900.jpeg 1200w, https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg 2048w","sizes":"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px","full_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min.jpeg","full_src_w":2048,"full_src_h":1536,"gallery_thumbnail_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-100x100.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://changagoinemgiasi.com/wp-content/uploads/2023/09/1-min-300x300.jpeg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":1960,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3,200,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1977,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":1960>">
Chọn kích cỡ :100x200x5cm120x200x5cm140x200x5cm160x200x5cm180x200x5cm100x200x10cm120x200x10cm140x200x10cm160x200x10cm180x200x10cm

*

Tiệt kiệm ngay lập tức 35% lúc mua sản phẩm Nệm Bông Ép Cao Cấp Vải Gấm Gấp 3 tại Thế Giới Nệm (congtynem.com).

Bạn đang xem: Nệm bông ép an lộc

* thông tin chi tiết sản phẩm:

Phần lõi được thiết kế với ba lớp xếp chồng với nhau trong đó lớp bông Nano bạc chống khuẩn được đặt giữa hai lớp bông xay Polyester cao cấp. Chất liệu được đặc chế cùng ép nhiệt dựa trên công nghệ hiện đại bậc nhất Hàn Quốc.
Nệm được thiết kế với ba mảnh ấn tượng góp gấp gọn tiện dụng mang đến việc vận chuyển và bảo quản lúc không sử dụng.Thiết kế gấp 3 tiện dùng, phù hợp với các không khí nhà xuất xắc phòng chật hẹp hiện nay giúp ban bao gồm thể thoải mái cất đi lúc không sử dụng với thoải mái di chuyển. Sản phẩm được người chi tiêu và sử dụng ưa chuộng bởi có thể sử dụng quanh năm mà không khiến ra tình trạng bức bối hay rét lưng vào những ngày hè.
Lớp áo nệm lịch sự và trang nhã màu sắc sang trọng dễ dàng phối hợp với các không gian phòng không giống nhau, với lớp áo nệm được có tác dụng từ vải gấm nền đem lại sự chắc chắn mang đến tấm nệm , giúp tấm nệm được bảo quản tốt thời gian sử dụng sản phẩm lâu hơn. Áo nệm tất cả khóa kéo có thể túa ra vệ sinh khi cần thiết.

Xem thêm: So Sánh Nệm Bông Ép Kim Á Rẻ Khuyến Mãi Giá Tốt 2024, Nhà Cung Cấp Nệm Kim Á


Lớp bông được nghiền chặt cùng vuông vức hỗ trợ cho người nằm không bị đau lưng, phù hợp với cả những người bị bệnh lí về xương khớp, cột sống.
Ưu điểm lớn nhất của loại nệm này chính là việc sử dụng công nghệ Fresh Silver giúp chống khuẩn giúp ngăn chặn vi trùng, vi khuẩn và hạn chế bụi bẩn.

*


NHỮNG CHÍNH SÁCH VÀ ƯU ĐÃI lúc mua SẮM TẠI THẾ GIỚI NỆM (congtynem.com):

Khi mua những sản phẩm của Thế Giới Nệm, những bạn sẽ bao gồm được những quyền lợi và ưu đãi như sau:

Nệm Bông Ép Cao Cấp Vải Gấm Gấp 3được bảo hành toàn quốc lên đến 10 năm
Cam kết bán sản phẩm đúng giá bán – chất lượng cao
Hoàn tiền 200% nếu phạt hiện mặt hàng giả, sản phẩm nhái, hàng kém chất lượngĐược kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán
Thanh toán linh hoạt bằng nhiều cách: thanh toán giao dịch trực tiếp lúc mua tại cửa hàng, thanh toán qua dịch vụ internet banking, mobile banking, hoặc ship COD,…Có hỗ trợ trả góp khi mua sắm và chọn lựa có hóa đơn trên 2 triệu
Nhận đặt mặt hàng nệm cao su thiên nhiên theo kích thước bạn yêu thương cầu